Un CEL de dones

Xelo Rodríguez
Obrint nous camins amb l’educació

Al nostre poble existeixen moltes dones importants, perquè cadascuna d’elles, en la seua professió i en la seua vida, van ajudant a conformar la nostra història. Hem volgut començar aquest apartat amb una mestra: Xelo Rodríguez Carballo, mestra de música del centre d’educació infantil i primària (CEIP) Verge del Carme. És una dona impressionant, de veu dolça i calmada, amb qui no t’importaria estar conversant hores i hores perquè t’embolcalla i et transmet pau i ganes de viure pausadament. És d’eixes persones que saben molt, però que són tan discretes que cal descobrir-les i fer-les presents. Forma part, també, de l’equip que dirigeix l’OVI (Orfeo Valencià Infantil).

Xelo va voler ser mestra des de ben prompte perquè li agradava molt la relació amb la gent menuda, i va voler ser-ho de música perquè quan canta i se sent envoltada de música li sembla que el món canvia i l’emoció arriba a la pell. Apassionada docent, narra com és d’important la música a l’escola i a la vida. Recorda quan va arribar a l’Eliana, l’any 2000, l’equip de mestres tan fantàstic i reivindicatiu amb el que va treballar al llarg de molts anys i les transformacions de l’escola, que en aquell moment era l’única del poble, totalment massificada (tres línies de castellà, dues de valencià i sis unitats en sisè). L’escola estava dividida en dues zones: els barracons a Les Taules i l’escola Montealegre, i els mestres especialistes corrent d’una a l’altra. Finalment, s’inaugura el CEIP Verge del Carme i els dos nous centres: el CEIP L’Olivera i el CEIP Montealegre.
Està molt a gust a l’Eliana, reconeix que les famílies són molt coŀlaboradores i participatives i insisteix a agrair la coŀlaboració, sempre, de l’Ajuntament per a la realització de totes les activitats musicals que es plantegen des del centre.

Conxa Delgado i Amo