EL CEL

Què és el Centre d’Estudis Locals (CEL) de l’Eliana?
Quins són els objectius del CEL?
Com puc fer-me soci?
Com funciona l’associació?
Imatge corporativa visual (logos oficials del CEL)


Què és el Centre d’Estudis Locals (CEL) de l’Eliana?
El Centre d’Estudis Locals (CEL) de l’Eliana és una associació sociocultural sense ànim de lucre que es va constituir a l’Eliana el 15 de febrer de 2003 amb l’objectiu de promoure i coordinar l’estudi de qualsevol matèria que tinga com a marc de referència el poble de l’Eliana.


Quins son els objectius del CEL?

Són finalitats de l’associació:

  1. Promoure i coordinar l’estudi de qualsevol matèria que tinga com a marc de referència el poble de l’Eliana, mitjançant la convocatòria oberta de premis, beques, jornades o seminaris.
  2. Col·laborar en la localització i recuperació del patrimoni cultural dispers mitjançant l’adquisició d’originals, obtenció de còpies, microfilmacions… amb la creació d’una base de dades referencial.
  3. Mantenir un òrgan estable de difusió pròpia que informe periòdicament de les gestions de l’associació, així com dels treballs de recerca i d’investigació presentats pels socis, ressenyes documentals, notícies, col·laboracions literàries…
  4. Aconseguir els recursos necessaris per a editar monografies o la recopilació d’aquells treballs més significatius que tracten sobre l’Eliana.
  5. Col·laborar en les institucions educatives per a l’obtenció de suport acadèmic de les activitats investigadores (homologació de crèdits, treballs de curs, assignatures optatives…).
  6. Col·laborar amb les associacions cíviques i entitats públiques del municipi en la realització d’activitats relacionades amb la difusió de la història de l’Eliana i del seu patrimoni cultural.
  7. Col·laborar amb institucions públiques i privades en la realització de projectes adreçats al foment de la història i la cultura de l’Eliana.
  8. Totes aquelles altres finalitats conseqüents amb la dinamització cultural de l’Eliana


Com puc fer-me soci?

Podran ser membres de l’associació les persones majors d’edat que tinguen interés a servir els interessos d’aquesta. La junta directiva ha establit una quota simbòlica de 15 euros a l’any amb l’objectiu d’aconseguir el major nombre de persones que recolzen les activitats del CEL. Les persones interessades poden omplir la butlleta d’associació electrònica i remetre-la per e-mail a la secretaria del CEL.


Com funciona l’associació?

L’Assemblea General de socis, que és l’òrgan suprem de l’associació, es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l’any, dins del primer trimestre.

L’associació està regida per una Junta Directiva, formada per un president, vicepresident, secretari, tresorer i tres vocals. A l’Assemblea fundacional del CEL, celebrada el 15 de febrer de 2003, els socis decidiren per unanimitat que l’associació estiga presidida per Rafa Montaner i el seu vicepresident siga Rafael Prats. La resta de membres de la Junta són Salvador Contreras (Secretari), José Cerezo (Tresorer) i els vocals Maria Vicenta Córcoles, Rafael Desco y Janto Gil. Aquesta Junta Directiva ha anat canviant amb els anys.


Imatge corporativa visual (Logos oficials del CEL)

El logo oficial del CEL consisteix en una imatge que representa el text manuscrit «Cel» i acaba amb el dibuix d’una papallona. Aquesta imatge pot anar acompanyada del text «CENTRE D’ESTUDIS LOCALS DE L’ELIANA» en diverses posicions i formats, però sempre amb majúscules i amb els mateixos colors. Hi ha diverses versions del logo, pel que fa a la inclusió o no d’aquest text, la seua posició i distribució i en versions positiva…


Versions en colors positius:

Logo original, amb el text a la dreta
Text davall el logo, en una línia
Text davall el logo, en dues línies
Logo mut


Versions en colors negatius:

Logos en negatiu amb el text a la dreta

versió 0
versió 1
versió 2
versió 3


Logos en negatiu amb el text al davall en una línia

versió 0
versió 1
versió 2
versió 3

Logos en negatiu amb el text al davall en dues

versió 0
versió 1
versió 2
versió 3


Logo en negatiu mut

versió 0
versió 1