Espai Biblioteca

La lluita de les dones pels seus drets, per visibilitzar el seu treball i donar-li la vàlua que es mereix,
duu recorregut un llarg camí, ben documentat a les biblioteques.


Si fem una cerca al catàleg posant la paraula «mujer» o «dona» ens eixiran un bon grapat de registres que tractaran, per exemple, de la situació social de les dones, de les dones en la literatura, d’història de les dones, de la lluita feminista, de psicologia femenina, de treball invisible, de conciliació de la vida familiar i laboral, de violència de gènere, etc., molts, escrits per dones. Dones que amb els seus treballs són un exemple per a la resta.


Des de la biblioteca duem a terme diverses accions per difondre la petjada de les dones en la societat. Reubicar en 2019, una part de la coŀlecció en la Secció d’Igualtat, que anirem ampliant, va ser una d’elles. Elaborar i distribuir guies de lectura sobre Dones i camps del coneixement en què han destacat, o d’obres de ficció escrites per dones, que cada vegada en són més, (només cal anar a la secció de noveŀla o a la de còmic o de poesia per a adonar-nos-en). I també celebrar dies com el de les Dones Escriptores, el de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, organitzar lectures públiques o presentacions de llibres. Ara bé, comprovem en el dia a dia, que tindre un personal que coneix els fons i que llig i pot recomanar és el més important a l’hora de la difusió.

Les bibliotecàries