Hem preguntat a dones…

ASSOCIACIONS DE L’ELIANA PRESIDIDES PER DONES

Quin és l’objectiu de la teua associació?
Què aporta la teua associació a la consecució de la igualtat de la dona al nostre poble?

CEL OBERT DE PRIMAVERA, un número en el qual, especialment, parlem de les dones ens va dur a pensar en la quantitat de dones que hi ha al nostre poble i en la quantitat d’associacions que existeixen –sabent que el teixit associatiu és fonamental per al funcionament equilibrat d’un poble– algunes de les quals estan presidides per dones. I vam pensar, per què no fer-les partíceps del nostre desig de mostrar al món elianer la quantitat de coses que es fan promogudes per dones elianeres. I això hem fet, els ho hem preguntat. I aquestes han estat les seues interessants respostes que ens obrin un bon grapat d’oportunitats culturals i associatives on tenim les portes obertes. Des d’ací el nostre agraïment pel temps i l’esforç que ens han dedicat .


TEATRELIANA – Es constitueix per a promoure i potenciar l’art, la comunicació i la creativitat amb muntatges escènics. Fomentar la formació teatral. Crear un espai lúdic encaminat al gaudiment de tots els aficionats a qualsevol de les arts escèniques en l’àmbit de l’Eliana.

Atès que el 90% de la nostra junta directiva som dones, la visió femenina i feminista sobre la realitat és inevitable. Hem fet i seguirem fent muntatges amb aquesta temàtica. Col·laborem regularment amb la Regidoria d’Igualtat i amb diverses associacions que persegueixen finalitats similars, i potenciem, recolzant els seus projectes, el talent de les dones, tant si elles són autores, directores, actrius, músiques, coreògrafes o simplement aficionades a les arts escèniques.L’ELIANA VOL – El principal objectiu de la nostra associació és potenciar la participació de la nostra comunitat per millorar les condicions de vida de les persones desfavorides, mitjançant projectes d’ajuda humanitària: sensibilització, recollida d’aliments, béns de primera necessitat, donacions…
Treballem per aconseguir una convivència basada en la igualtat com a persones, i ací és on la nostra Associació està intentant aconseguir que el nombre de persones vulnerables vaja disminuint.

Les persones desfavorides, vulnerables, són dones, homes, xiquets i xiquetes… per això pretenem que siga el nostre repte: la igualtat com a persones. I aquest repte només l’aconseguirem quan les persones tinguem les mateixes oportunitats sense tindre en compte la procedència, el sexe, les creences, etc.AMPA IES l’Eliana – L’objectiu d’una AMPA és promoure la participació dels pares i de les mares en la gestió del centre educatiu. Facilitant la col·laboració en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn. En aquest cas, de l’Eliana.

L’aportació que fem en la consecució de la igualtat de la dona és col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar en la programació d’activitats que vagen encaminades a promoure aquesta igualtat. Sent vigilants en cadascun dels detalls com la utilització d’un llenguatge inclusiu, reconeixem que el llenguatge reflecteix la realitat i alhora la construeix.FALLA JOSEP ANTONI, PURÍSSIMA, MAJOR – Per a promoure, fomentar i difondre les manifestacions artístiques, culturals, satíriques, tradicionals i/o folklòriques i innovadores, relacionades amb el Poble Valencià, amb especial esment a les festes falleres, la promoció, propagació, divulgació i foment de l’estudi de la Llengua Valenciana.

La nostra associació s’ha caracteritzat per estar dirigida sempre principalment per les dones, enguany complim 46 anys, i encara que fins fa 3 anys sempre ha estat encapçalada per un home com a president, hem sigut la primera i som l’única comissió del municipi de l’Eliana, en la qual la presidència és ostentada per una dona.
La nostra junta directiva no sols compleix amb la paritat sinó que pot ser tinga, fins i tot, una discriminació positiva, donat que els principals càrrecs els ostenten dones: Presidenta, Secretària, Tresorera, Comptadora, la qual cosa incideix i demostra el paper fonamental de la dona en la nostra associació i en general en el món de la festa fallera.CLUB DE LECTURA – Fomenta la lectura com la forma mes important de transmetre coneixements. Posa de manifest que és un camí cap a la llibertat que facilita la comunicació i ens ensenya a compartir i dialogar.

Els nostres programes de lectura han sigut sempre preparats i estudiats des d’un enfocament d’empoderament de la dona. Llegint prenem consciència dels nostres drets i qüestionem els models culturals tradicionalment sexistes. Hem intentat mantindre un nivell de literatura que ajude en l’ aprenentatge i comprensió dels textos escrits. La bona literatura és una força transformadora per a dones i hòmens que et porta al diàleg i a compartir espais.


COR DE L’ELIANA – La finalitat de la nostra associació és gaudir cantant, difondre la música coral, integrar el llenguatge artístic en els nostres concerts i fomentar el gust per la música tan a xiquets com a xiquetes.

El nostre cor, mitjançant la música, la paraula i la imatge va creant uns espectacles dedicats a la dona, «Amb cor de Dona» és la nostra manera de donar suport a la igualtat de tantes dones que dia rere dia han d’enfrontar-se a una societat que a vegades ens priva d’aquesta igualtat.
A l’Eliana hem col·laborat en repetides ocasions, en els actes organitzats amb motiu de la setmana de la dona, o per la igualtat de gènere, i també ho hem fet amb la Associació Alanna.JAM POÈTICA – L’objectiu fonamental és gaudir col·lectivament de la poesia, amb reunions mensuals de lectura i escolta de poetes consagrats i dels nostres poemes, sent poesia itinerant de bar i de saló, compartida i participativa.

Una de les finalitats estatutàries de l’associació és visibilitzar el treball de les dones en la literatura i en particular en la poesia, així en les reunions mensuals –que tenen dues parts, una temàtica, on tots el poemes tenen un tema motriu i una lliure, micro obert– es dona a conéixer l’obra poètica de dones, arreu del món, en moltes ocasions desconegudes.


APLAE APLAE va ser creada per a donar accés i visibilitat a les arts escèniques en totes les seues variants, des de la infància fins a la joventut, afavorint la possible creació d’una escola de teatre a l’Eliana. Els seus objectius fonamentals són la integració i la igualtat.

APLAE proporciona la base per donar solidesa, empenta, fermesa i potencial a les dones en la nostra societat, trencant mites, tabús i barreres que encara existeixen.


MARIETES – Té com a objectiu la visibilitat i reivindicació dels drets LGTBIQ+, mitjançant l’organització d’esdeveniments i donant suport als veïns i a les veïnes del col·lectiu que ho requereixen.

El moviment LGTBIQ+ lluita per la IGUALTAT real de totes les persones, independentment del sexe, gènere, orientació sexual, raça, religió… Les dones LBT, a més, sofreixen doble discriminació, masclisme i LBTfòbia. I com no podria ser d’altra maneracompartim i secundem l’activisme i totes les iniciatives del moviment feminista.


LLIURES – L’objectiu de la nostra associació és, principalment, promoure, compartir i donar veu al moviment en el que creiem, realitzant les activitats necessàries que ens puguen ajudar en aquest objectiu.

Volem aportar veus noves, també de dones joves, que assumeixen i ajuden al feminisme com el moviment que realment és: transversal i sense marginació a cap persona.CLUB DE TAEKWONDO
– L’objectiu del nostre club és donar l’oportunitat de practicar i sentir els beneficis d’aquesta art marcial coreana al nostre municipi.

Pel que fa a la igualtat, cada vegada més dones i nenes practiquen taekwondo a l’Eliana, només cal notar que al grup de 4-7 anys d’edat més de la meitat són xiquetes.LLAR DEL JUBILAT – Fonamentalment la unió de las persones grans, el gaudi del temps de lleure i la promoció cultural.

La igualtat real de gènere, que se reflexa en la Junta de Govern paritària i en el fet que la major part dels socis/es són dones i aquesta dada en condiciona les actuacions.IGUALTAT I PUNT – Va nàixer amb objectius encaminats a promoure l’empoderament de les dones, la igualtat entre tots dos sexes, fomentar la coeducació i ajudar a dones víctimes de violència de gènere o agressions sexuals.

Per al compliment d’aquests fins, el col·lectiu pretén desenvolupar accions de voluntariat, com la participació en grups de suport i acompanyament o en punts violeta; divulgatives, dirigides a la ciutadania de totes les edats i condicions; i formatives, especialment dirigides a la població jove i adolescent, tant en centres educatius com col·lectius d’aqueix sector dins i fora del nostre municipi.