Un CEL de Dones. Pròleg

En l’entrevista que li vam fer a Ricardo Arnau Zamorano en el llibre “La transició a l’Eliana” —publicació, per cert, coordinada pel Centre d’Estudis Locals –CEL– de l’Eliana i patrocinada pel nostre Ajuntament— Don Ricardo destacava el paper que havien jugat les dones en el desenvolupament del nostre poble: «Aquelles dones de principis de la dècada dels anys seixanta. Encara avui admire la seua capacitat per sobreviure en la pobresa. Aquelles dones que tiraven endavant la casa, administrant el poc que els donaven els seus marits. I netejaven pisos i xalets per tirar la casa endavant…». Servisquen aquestes paraules de Don Ricardo per homenatjar i visibilitzar a tantes i tantes dones que ens han iŀluminat el camí fins ara.

Aquest llibre d’entrevistes a dones del nostre poble que teniu a les mans –UN CEL DE DONES– té l’objectiu de commemorar al nostre municipi el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, al mateix temps que tracta de donar a conèixer i posar en valor el paper de la dona en la nostra societat. Precisament perquè el Dia Internacional de la Dona es refereix a les dones corrents com a artífexs de la història i reivindica la lluita de les dones per participar en la societat en plena igualtat amb l’home.

La història té un deute pendent amb les dones, les qui han sigut esborrades dels llibres de text, les obres d’art o el cinema. Una maniobra que no pot ser atribuïda a l’atzar quan les dones són la meitat de la població mundial i, per tant, no poden ser tractades com a minoria. En algunes localitats com la nostra, les dones arriben a representar més del 50% de tot el capital humà. Per tot això, són necessàries i benvingudes totes aquelles iniciatives que, com aquest llibre, tracten de retornar a les dones el seu lloc en la història, reconeixent els seus assoliments i els seus esforços per tirar endavant les seues famílies, alhora que carregaven sobre els seus muscles el pes d’una societat masclista.

Ens trobem davant un treball que arreplega testimonis molt diferents, però a la fi amb un comú denominador: tots pertanyen a dones que formen part de la història de l’Eliana; algunes nascudes ací i altres nouvingudes al nostre poble; de professions i edats ben diferents. A través de les seues xarrades ens expliquen les seues experiències vitals i laborals. Totes elles són dones valentes que han tingut i tenen un paper clau en la nostra societat, tant des del món de la producció com el de la reproducció –àmbit domèstic–, i que han hagut de superar més exigències i discriminacions per raó del seu sexe.

Gràcies a Conxa Delgado Amo, autora d’aquest llibre i coordinadora i responsable de totes les entrevistes; a Robert Fuster, per la seua ajuda en el disseny d’aquesta obra i, sobretot, per les seues correccions ortogràfiques; i gràcies, per últim, al Centre d’Estudis Locals –CEL– de l’Eliana per tirar endavant aquest projecte que vol reconèixer i visualitzar el paper de les dones del nostre poble. Les dones d’ara, d’ahir i de sempre.

Estic convençut que el nostre Ajuntament té l’obligació de fomentar aquest tipus d’iniciatives que apunten a una societat més justa, lliure i igualitària; en definitiva, a una societat més democràtica; a la vegada que milloren la convivència, reforçant la nostra identitat i vincles com a poble. Anime a les autores i autors i al Centre d’Estudis Locals –CEL– de l’Eliana que continuen treballant en aquesta línia, que consolida i millora el nostre somni compartit que és l’Eliana. Sempre em trobareu al vostre costat per tal de seguir fent camí.

Salva Torrent i Català

Alcalde de l’Eliana