Un CEL de Dones

Conxa Montaner Coll

d’esportista d’elit a regidora de l’Ajuntament

Em rep a un despatx de l’Ajuntament, on ha assumit les regidories d’Esport, Sanitat i Igualtat, que no és poca cosa.

Elianera profunda, ha escampat el nom de l’Eliana arreu del món perquè, com tots i totes ja sabem, ha estat esportista d’elit des de ben joveneta. L’atletisme la va hipnotitzar. Amb quinze anys va ser campiona d’Espanya i va anar al seu primer internacional i als dèsset estava a la selecció absoluta i era subcampiona d’Europa junior.

L’esport per a ella és una forma de viure. No sols és el que t’aporta quant a salut física sinó també mental, a banda que et permet sociabilitzar-te, i desprès en l’esport d’elit que et forma en uns valors, però també té unes conseqüències, que passen des de les físiques que venen darrere d’estar sobreexplotant el teu cos durant molts anys a les psicològiques que impliquen l’acceptació que ets una persona normal i el saber que ja no ets centre d’atenció en el món, no sols de l’esport.

Vint-i-dos anys dedicats a l’atletisme en els que ha conegut moltíssima gent, entre altres l’home amb qui comparteix la seua vida, també totes les seues amigues venen del món de l’atletisme perquè elles saben comprendre i compartir eixe tipus de vivències.

Ser esportista i dona afegeix complexitat en un món molt masculinitzat, ja que l’esport és un reflex de la societat i si aquesta no és igualitària això mateix passa en el món esportiu. Ella ha viscut alguns dels canvis que s’han produït a la societat i, per tant, a l’esport. Així, a poc a poc, anem veient que a les portades van eixint més dones esportistes, van estant més presents. Ens posa un exemple concret, ara tenim una dona que ha guanyat la pilota d’or i ha tingut tres minuts a la premsa mentre que si és un home estan tres mesos matxucant-nos amb la notícia.

Continuem la conversa sobre masclisme i esport, però hem de parlar de la seua responsabilitat municipal, acceptà les regidories de Sanitat, Esport i Igualtat perquè pensa que ella és una filla de l’Eliana que té moltes coses a aportar. Les tres regidories tenen a veure amb el cos. Somriu quan li pregunte com les posa en relació. Inconscientment, ho basa tot en l’esport perquè és el que domina i perquè abasta des de la gent més menuda a la més gran. Del poliesportiu fan ús unes dues mil cinc-centes persones, de manera proporcional entre totes les edats i sexes. Salut i esport estan totalment relacionats perquè si generes hàbits de vida saludables, entre altres un poquet d’esport, la teua salut millorarà. I amb la igualtat també, perquè allò que es treballa a l’esport repercuteix a la societat i a l’inrevés.

En els tres anys i escaig que porta al cap de les tres regidories ha fet aportacions importants. Com que ha sigut imatge esportiva de l’Eliana durant molts anys, tot el que ella ha aprés a l’esport intenta transmetre-ho tant als clubs com a les escoles municipals. Tenim al poble un nivell rellevant de formació esportiva tant en respecte com en coordinació i açò no ho fa sols l’Ajuntament o la Regidoria sinó també tota eixa xarxa social que mou l’esport de l’Eliana.

Respecte al tema d’igualtat creu que ha aportat un Pla d’Igualtat Municipal (i ara ja van pel segon) i donar més visibilitat al feminisme. Al poble hi ha tres associacions feministes, a més de l’associació de dones Tyrius i una associació LGTBI. Ara s’acaba de començar un cicle de conferències que es diu Pensant en Femení. La creació del Consell de les Dones, que s’encarregarà de fer un seguiment i diagnosi de tot el que es diu al Pla d’Igualtat. I no podien faltar els centres educatius, on l’Ajuntament, des de la regidoria, ha proposat la realització d’uns tallers sobre corresponsabilitat i, per a l’adolescència, d’educació afectivosexual.També els punts violeta, tant en les festes com en qualsevol acte que organitza l’Ajuntament. Pensa que el poble de l’Eliana és més igualitari que altres pobles, com ho demostren els fets: hi ha tres associacions feministes, els punts violeta sempre són ben rebuts, tenim ja cinc equips de futbol de dones, i la gent participa en qualsevol acte on es treballa per la igualtat. I, per a finalitzar diu: Encara que sabem que l’Eliana és un poble feminista, en l’Eliana hi ha violència de gènere, hi ha desigualtats i gent que no respecta el feminisme. Cal continuar treballant de valent. En això està.

Conxa Delgado Amo