PROJECTES

BANC DE LA MEMÒRIA DE L’ELIANA.

Creació d’un arxiu digital de fotografies històriques del municipi per a la seua conservació i catalogació amb l’objectiu de realitzar exposicions i publicacions sobre qualsevol aspecte dels costums, la història i tradicions del poble de l’Eliana.
Creació d’un arxiu audiovisual de la memòria de l’Eliana amb entrevistes a la gent major sobre qualsevol aspecte social e històric: usos agrícoles, tradicions, menjars, festes, esports, jocs….

ARXIU HISTÒRIC

Catalogació, adquisició o creació d’una còpia digitalitzada de tots aquells documents que facen referència a la història de l’Eliana que es conserven a qualsevol arxiu històric per a la configuració d’un arxiu històric local que puga servir per a la realització d’estudis sobre el municipi.

MUSEU ETNOGRÀFIC

Recollida, restauració i conservació de ferramenta agricola, objectes i instruments antics per a la creació d’un museu etnogràfic local.
Oferir la cesió del material replegat a l’Ajuntament de l’Eliana per la creació de l’esmentat museu.

CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI

Proposar a l’Ajuntament de l’Eliana que estudie la possibilitat d’adquir una de les poques cases antigues que resten al casc urbà del municipi per a la seua rehabilitació i conservació com a testimoni del poble agricola que va ser l’Eliana i la seua transformació en museu local.
Fomentar l’estudi, rehabilitació i conservació de les edificis històrics.

RECERCA HISTÒRICA, SOCIAL I CULTURAL

Oferir als estudiants universitaris del municipi la possibilitat de realitzar estudis locals sobre els diferents aspectes del municipi: Economia, Geografia, Historia, Ciències Socials, Medicina, Arquitectura, Filologia, Belles Arts….
Incentivar aquests estudis mitjançant beques, premis i la publicació dels treballs.
Proposar a l’Ajuntament de l’Eliana la financiació d’aquestes beques i la publicació dels treballs.

ÁREA DIDÀCTICA

Proposar als mestres, professors i estudiants de Magisteri del municipi la elaboració de materials didàctics sobre les tradicions, festes, costums, jocs tradicionals, menjars i la història de l’Eliana per a utilitzar a les escoles de l’Eliana.
Fomentar la publicació d’aquest treballs o guies didàctiques amb la col·laboració d’altres institucions del municipi.
Creació de rutes didàctiques per a escolars per el casc urbà i paratges del terme municipal

ÁREA DE DIFUSSIÓ

Publicar una revista anual on es recollira el treball d’investigació dels membres del Centre d’Estudios Locals (CEL) de l’Eliana sobre la història, les tradicions i la cultura del municipi.
Organitzar activitats culturals sobre l’Eliana com ara exposicions del material fotogràfic, documental i audiovisual recollit.
Fomentar la realització de sopars-col·loquis on es convide a protagonistes vius de la història de l’Eliana.