CEL Obert núm 8 Les nostres paraules

Les nostres paraules

MANTE, I TU DE QUI ERES?

Segons el diccionari mante és una interjecció coŀloquial que s’usa per a interpeŀlar o requerir l’atenció d’algú, generalment d’una persona més jove que l’emissor, especialment xiquets i adolescents.

Exemples: Mante, vols alguna cosa. Mante, que t’aguanten tos pares. I la que dona títol a l’article, Mante, tu de qui eres?

Buscant per la xarxa he trobat un article interessant publicat per Ferran Campos al blog Societat Lingüística el 23 de maig de 2013. Ve a dir que aquesta paraula prové de l’aragonés amante, que ha sofrit el fenomen lingüístic de l’afèresi, és a dir, la reducció siŀlàbica inicial, contràriament al que ocorre amb mots com amoto, aràdio

També diu que són les dones les que més la utilitzen. Es tracta, segons l’autor, del que els lingüístics anomenen sociolecte, una paraula que es troba en grups socials concrets, en aquest cas per edat i sexe.

S’obri el debat, què en penseu?

Pasqu Martínez