Editorial (CEL Obert número 9, hivern de 2021)

EL CEL NO ES CONFINA

Malgrat que estem en època de confinament i restriccions socials, el CEL continua en la tasca de treballar i investigar dins la història del nostre poble i en la de protegir els seus béns.


Es així que, a banda de continuar amb l’agenda prevista i possible (l’Acte per la Pau el primer de novembre, la Setmana de les Lletres Valencianes del 16 al 20 de novembre, visita amb experts en patrimoni i restauració als edificis emblemàtics del poble…), ha posat en marxa dues comissions de treball que, encara que siga utilitzant les plataformes digitals, comencen a funcionar i a proposar línies d’estudi i d’investigació. Els avanços i les conclusions que s’obtinguen aniran fent-se públiques ben aviat.

A – COMISSIÓ DOCUMENTAL DEL CEL

Membres de la Comissió Documental visiten el Sr. Alcalde

Creada el 9 de març de 2020, amb els següents objectius:
1. COĿLABORAR AMB VICENT RUBIO, que va ser nomenat Cronista Oficial de l’Eliana, per unanimitat, al Ple Municipal del dijous 28 de novembre de 2019. La petició havia sigut elevada a l’alcaldia i la regidoria de Patrimoni per part del Centre d’Estudis Locals de L’Eliana, entitat de la qual forma part i a la qual ha contribuït activament en relació a la història, els costums i les tradicions del poble, aportant-hi molta documentació important sobre el poble de l’Eliana i les seues gents.

2. ARXIU HISTÒRIC. Catalogació, adquisició o creació d’una còpia digitalitzada de tots aquells documents que facen referència a la història de l’Eliana que es conserven en qualsevol Arxiu Històric per a la configuració d’un Arxiu Històric Local que puga servir per a la realització d’estudis sobre el municipi. Coŀlaborar amb l’Arxiver Municipal, quan siga nomenat, i amb l’Informàtic Municipal en Documentació Electrònica.


3. DIFONDRE EL PATRIMONI DE L’ELIANA a través de la Pàgina WEB del CEL
https://www.celdeleliana.com i per qualsevol altre mitjà al nostre abast.

B – COMISSIÓ DE LA DONA

A la passada assemblea del CEL es va aprovar la formació de la Comissió de la Dona com una àrea més de treball dins l’organització, amb l’objectiu de tindre una mirada més específica sobre el món de les dones. No és que el CEL fins ara s’haja despreocupat del tema, com es pot observar a la seua revista trimestral i altres treballs i publicacions, però ara entenem que podem encetar altres tasques. Cal recuperar la història d’aquelles dones que visqueren i viuen al nostre poble i de les tan poc sabem, com també ens agradaria que totes les nostres produccions tingueren aquesta mirada, les ulleres violeta amb què cal mirar tot el que ens envolta perquè ens done informació de què és el que han fet i fan les dones i no és visible. Un grup de persones enceten aquest repte tan interessant i amb el que pensem poder continuar caminant i posant el nostre granet d’arena perquè l’Eliana siga un poble més igualitari i violeta.