Les nostres paraules

Les nostres paraules
Patrimoni. Etnologia

El passat 18 de maig va ser el dia dels museus. Aprofitant l’avinentesa vaig fer un tomb pel Museu Etnològic de València, L’ETNO.

A l’entrada hi ha un cartell que explica el perquè del museu, vos en faig cinc cèntims:

«…un museu que té com a missió coŀleccionar, fer recerca i difondre tot allò que té a veure amb la cultura tradicional i popular valenciana. Com succeeix en totes les cultures,

les valencianes i els valencians s’enfronten a un futur identitari indefinit, en debat permanent entre un món cada vegada més homogeni culturalment i el desig de mantindre costums i pràctiques que consideren propis, que els arrelen a un territori i a una societat…»

Com que la llengua és una part important de la nostra cultura he triat estes dues paraules:

Patrimoni: del llatí patrimonium, referit al pare, allò que és rebut per línia paterna.

  1. Béns que una persona hereta dels seus ascendents.
  2. Conjunt de béns, de valors i de crèdits que posseeix una persona, una institució… així podem parlar de patrimoni Cultural: conjunt de testimonis que formen l’herència cultural de la societat, com les tradicions, costums, llenguatge, etc, patrimoni de l’Estat, Nacional, Natural…

Etnologia: del grec –etnos «poble» i –logos «ciència» he posat dues accepcions:

  1. Estudi dels orígens, distribució i característiques de les races.
  2. Branca de l’antropologia que estudia la cultura d’un àmbit territorial específic.

I ara la pregunta, per a quan el nostre Museu Etnològic?

Pasqu Martínez

http://www.letno.es/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *