Adhesió del Centre d’Estudis Locals de l’Eliana a la Coordinadora en Defensa dels Boscos del Túria

D. Janto Gil García de Castro en la seua qualitat de secretari del CENTRE D’ESTUDIS LOCALS DE L’ELIANA-CEL d’acord amb les reglamentacions i lleis d’associacions vigents, com millor procedisca en dret pel present.

CERTIFICA

Que dijous passat 26 juliol del 2007, va tindre lloc reunió de la nostra Junta Directiva i en l’orde del dia, es va acordar per unanimitat dels presents, el següent:

Que com a Òrgan de Representació del Centre d’Estudis i basant-se en les facultats que li atorguen l’article 17 dels nostres estatuts, la present Junta Directiva degudament constituïda en temps i forma, acorda per unanimitat dels presents, l’adhesió a la Coordinadora en Defensa dels Boscos del Túria, legitimant per a qualsevol compareixença, gestió o tràmit davant de dita Coordinadora o per a qualsevol altra que calguera realitzar-se davant de tercers en el marc dels estatuts de la mateixa, al nostre president D. Salvador Torrent Catalá i al nostre Vocal José Javier Belmonte Sabater amb els poders que foren necessaris en Dret i per temps indefinit fins a la seua expressa revocació.

Que la present adhesió té com a finalitat, complir amb els fins que en l’articule 4 dels nostres estatuts es mencionen expressament:

Promoure i coordinar l’estudi de qualsevol matèria que tinga com a marc de referència el poble de l’Eliana.

Col·laborar en la localització i recuperació del patrimoni cultural.

Col·laborar en les institucions educatives per a l’obtenció de suport acadèmic de les activitats investigadores.

Col·laborar amb les associacions cíviques i entitats públiques del municipi en la realització d’activitats relacionades amb la difusió de la història de l’Eliana i del seu patrimoni cultural.

Col·laborar amb institucions públiques i privades en la realització de projectes adreçats al foment de la història i la cultura de l’Eliana.

Totes aquelles altres finalitats conseqüents amb la dinamització cultural de l’Eliana.

Que la present adhesió té com a finalitat de la Pròpia Junta Directiva en esta Adhesió:

La protecció forestal, hídrica, de la flora i de la fauna del parc Natural del Túria i del futur parc Fluvial del Túria, que enllaça en el nostre terme a través del Barranco de Mandor.

La Creació del parc Cultural del Túria, on estiga integrada l’Eliana.

La Defensa i rehabilitació del Patrimoni històric, cultural i arqueològic ubicat en zones urbanes, i dins de l’àmbit del parc Natural del Túria.

Que la present adhesió no vincularà a la nostra Centre d’Estudis en qualsevol actuació que s’iniciara i que segons el parer de la nostra Junta Directiva fora en contra dels fins o interessos de la nostra pròpia Associació.

I perquè així conste als efectes oportuns, s’expedix en dos exemplars la present per la qual es certifica l’acord adoptat.

L’Eliana a 26 de juliol del 2007

Signat: El Secretari Janto Gil García de Castro

Signat: El President Salvador Torrent Català

Publicat originalment al blog de l’Eliana

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Actes, Cel i etiquetada amb , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.