Cel Obert número 10. Primavera de 2021


We Can Do It!. J. Howard Miller, 1943

Editorial

Aquesta primavera el CELOBERT el dediquem a la dona. Sí, per això del 8 de març.
Aquest dia té una simbologia molt especial i important per a moltes de nosaltres, les dones. Perquè és un dia per eixir al carrer a dir que el món també el fem nosaltres i, fent-nos presents, volem mostrar la nostra capacitat d’estimar-lo i cuidar-lo.
(continueu llegint)

El País Valencià a l’avantguarda d’Ibèria. Artur Ballester, 1936-1939

14 d’abril dia de la República
Aquesta edició de CEL OBERT de primavera està dedicada a la dona, però no ens oblidem que cada any n’hem fet un dedicat a la República.
L’any passat el vam dedicar a «Art i República. La mirada d’una colla d’artistes plàstics locals».
És ben sabut que no vam poder realitzar l’exposició de les obres per la pandèmia que encara estem patint i que no ens permet tampoc fer-la enguany. Però no renunciem a posar-la en marxa quan siga possible.
Mentrestant, us fem partíceps de les persones artistes que es comprometeren a coŀlaborar en l’exposició. Podeu trobar la informació en aquest enllaç: https://www.celdeleliana.com/wp-content/uploads/2020/05/celobertprimavera2020Artistes.pdf


CEL OBERT DE PRIMAVERA, un número en el qual, especialment, parlem de les dones ens va dur a pensar en la quantitat de dones que hi ha al nostre poble i en la quantitat d’associacions que existeixen –sabent que el teixit associatiu és fonamental per al funcionament equilibrat d’un poble– algunes de les quals estan presidides per dones. I vam pensar, per què no fer-les partíceps del nostre desig de mostrar al món elianer la quantitat de coses que es fan promogudes per dones elianeres. I això hem fet, els hem preguntat,
a les associacions de l’Eliana presidides per dones,
      Quin és l’objectiu de la teua associació?
      Què aporta la teua associació a la consecució de la igualtat de la dona al nostre poble?
Feu clic ací per veure les seues interessants respostes.


CEL OBERT Hivern 2021 – EDITA: Centre d’Estudis Locals de l’Eliana (CEL) – CIF: G-97 358 113
www.celdeleliana.com/cel-obert-de-primavera-2021 info@celdeleliana.comwww.celdeleliana.com – Tel. 678 57 80 17
CONSELL DE REDACCIÓ: Toni Ferrer, Rafa Desco, Conxa Delgado, Pasqu Martínez, Robert Fuster, Janto Gil
COĿLABOREN: Reyes Belvis, Jaume Martínez, Pedro Uris, Bibliotecàries, Lorena Barroso, Vicent Rubio
ASSESORS LINGÜÍSTICS: Toni Ferrer, Robert Fuster
Coordina, Janto Gil